Do You Need Any Help?

My job is to help professionals to achieve their industrial goals whilst having adequate protection along the way.

GET IN TOUCH

Besa Comerce

  • Date
  • Client
    Besa Comerce
  • Category

Besa Comerce, objekt në kryeqytet, ndahet në 4 blloqe. Prodhimi I dyerve të hyrjes dhe dyerve të brendshme I është besuar kompanisë sonë-Dardania Model. Deri më tash kemi pefunduar 3 blloqe dhe punimet ne bllokun e 4 do fillojnë në muajin në vazhdim. Materiali I përdorur për prodhimin e dyerve është Dru dhe MDF, dyert janë të ngjyrosura me ngjyrë, me një spektër të gjerë zgjidhjesh sipas kërkesës së klientit, bagllam dhe brava gjermane të cilësisë më të lartë dhe modeleve më të fundit në treg. Dyert e hyrjes prodhohen nga druri bungut, brava maco, dhe bagllam të tregut gjerman.
Koha e Ekzekutimit: Punimet në objekt kanë filluar në vitin 2023 dhe perfundohen ne vitin 2024, 3 Blloqet që janë përfunduar përfshijnë rreth 60 dyer të hyrjes dhe rreth 260 dyer të brendshme.