Do You Need Any Help?

My job is to help professionals to achieve their industrial goals whilst having adequate protection along the way.

GET IN TOUCH

DREAM PALACE

  • Date
  • Client
    DREAM PALACE
  • Category

DREAM PALACE

Në këtë projekt kemi realizuar prodhimin dhe montim e dritareve nga plastika dhe roletave me fleta nga alumini per objektin i cili gjendet ne Ferizaj . Materiali i cili eshte perdorur per realizimin e ketij projekti eshte: Profili Trocal 88mm, per dritare nga plastika me ngjyre te bardhe brenda ndersa jasht antracid, me tre xhama te cilet jane termik edhe akustik. Mekanizmi Roto RC2. Roleta nga alumini me rrym (Nderpreres).