Projekti 03

Project 03

Project 03

Rreth Projektit

Projekti i punuar nga Dardania Model

Kjo shtepi gjindet…..

Detajet e Projektit
Madhësia 16121 sq m
Lokacioni Prishtinë
Republika e Kosovës Projekti ka Filluar
2015 Qershor Projekti është përfunduar
2016 Gusht Vlera
$x.

Project 02

Rreth Projektit

Projekti i punuar nga Dardania Model

Kjo shtepi gjindet…..

Detajet e Projektit
Madhësia 16121 sq m
Lokacioni Prishtinë
Republika e Kosovës Projekti ka Filluar
2015 Qershor Projekti është përfunduar
2016 Gusht Vlera
$40m.